Er gaat wat veranderen in uw buurt

Aan de zuidkant van het pittoreske stadje Schagen en de bestaande wijk Muggenburg zal in de nabije toekomst een nieuwe woonwijk verrijzen: Muggenburg-Zuid. Een gezinsvriendelijk en groene wijk, duurzaam en aangepast aan een veranderd klimaat. Een wijk ook die in opzet zoveel als mogelijk verwijst naar het oorspronkelijke, oude en weidse (waterrijke) terpenlandschap op deze locatie.

Op dit moment werken we aan de plannen voor de ontwikkeling van deze nieuwbouw.  

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN TER INZAGE

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Muggenburg-Zuid’, dat bestaat uit regels, een verbeelding (plankaart) en een toelichting met bijlagen en het ontwerpbesluit hogere grenswaarden en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van 29 december 2023 gedurende zes weken ter inzage bij de gemeente Schagen. Het ontwerpbestemmingsplan is in te zien via: 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2023-558117.html

Het bestemmingsplan is een planologische en juridische regeling met als doel het realiseren van de woonwijk ‘Muggenburg Zuid’ voor maximaal 750 woningeninclusief water, groen, verblijfsruimten, etc. Het plangebied wordt ingesloten tussen de woningen van de huidige wijk Muggenburg, het spoor, de Bonkelaarsdijk en de Schagerweg (N245) in de stad Schagen.

Inloopavond Muggenburg-Zuid druk bezocht

Op maandag 27 november jl. kwamen ruim 180 belangstellenden langs tijdens de inloopavond over de plannen voor Muggenburg-Zuid. Naast panelen met informatie stond er een grote maquette centraal in de ridderzaal van Slot Schagen opgesteld. Bezoekers konden bij deze gelegenheid vragen stellen aan de aanwezige experts van de gemeente Schagen, projectontwikkelaar BPD en de woningcorporatie en hun reacties geven via in te vullen reactiekaarten. De feedback wordt op dit moment verzameld en bestudeerd en, waar mogelijk, verwerkt in de plannen. De meest gestelde vragen worden op korte termijn, voorzien van antwoorden, op deze website gepubliceerd. Tot en met 15 december a.s. kunt u via het reactieformulier op deze website uw reactie geven. 
Bekijk hieronder de panelen van de inloopavond.

Reactieformulier

Riviertjes, kreken, lagunes en veenmoeras

Oorspronkelijk was dit deel van Nederland overgeleverd aan de grillen van de zee. Hier had de zee vele duizenden jaren namelijk vrij spel. Het gebied lag vele duizenden jaren op de zich steeds verplaatsende grens tussen strandvlakten en veenmoeras. Een drassig gebied met riviertjes, lagunes, kreken en veel begroeiing. 

Zo’n 3500 jaar geleden werd bewoning in dit gebied steeds meer mogelijk door de vorming van duinen die de invloed van de zee verminderde. Zo ontstond een moerasgebied met veel begroeiing, en op de hogere delen met een zanderige ondergrond was het een ideale plek om te wonen, zo blijkt uit archeologisch onderzoek. Hier bivakkeerden Romeinen en ook zijn in deze omgeving de eerste (oer-)Schagenezen gaan wonen.       

De ontwikkelaars en de gemeente hechten veel waarde aan een goed participatieproces waardoor we met uw inbreng tot het best mogelijke plan kunnen komen. Tijdens het participatietraject kunnen omwonenden, belanghebbenden en geïnteresseerden hun inbreng delen. Er zijn diverse mogelijkheden om dit te doen. Zo kunt u deelnemen aan de participatiebijeenkomsten, een persoonlijk gesprek inplannen met de projectmanager of uw inbreng mailen.

Het doel is een woonproject waar behalve de bewoners ook de buurtbewoners blij mee zijn. Dat kan alleen wanneer we weten wat u als buurtbewoner belangrijk vindt voor dit gedeelte van uw buurt.

Aanbod en planning

Op deze bijzondere locatie realiseren wij tussen de 700 tot 750 woningen, verdeeld in kleinschalige buurtjes middenin een parkachtig landschap met veel water en mogelijkheden om te recreëren. 

Vanaf het einde van het jaar (2024) zal er meer bekend zijn over het woningaanbod en de fasering van de verkoop.