November 2023

Op maandag 27 november jl. kwamen ruim 180 belangstellenden langs tijdens de inloopavond over de plannen voor Muggenburg-Zuid. Naast panelen met informatie stond er een grote maquette centraal in de ridderzaal van Slot Schagen opgesteld. Bezoekers konden bij deze gelegenheid vragen stellen aan de aanwezige experts van de gemeente Schagen, projectontwikkelaar BPD en de woningcorporatie en hun reacties geven via in te vullen reactiekaarten. De feedback wordt op dit moment verzameld en bestudeerd en, waar mogelijk, verwerkt in de plannen. De meest gestelde vragen worden op korte termijn, voorzien van antwoorden, op deze website gepubliceerd. Tot en met 15 december a.s. kunt u via het reactieformulier op deze website uw reactie geven.

Januari 2022

Op 23 december 2022 ondertekenden wethouder Jelle Beemsterboer en BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling een intentieovereenkomst voor het onderzoek naar de haalbaarheid van de ontwikkeling van een woonwijk in Muggenburg-Zuid.
In de intentieovereenkomst zijn de belangrijkste uitgangspunten voor het project in een stedenbouwkundig schetsontwerp vastgelegd. Het ontwikkelen van een verschillend en duurzaam woningprogramma is daar een van de belangrijkste van. Ook een optimale ontsluiting van de wijk en het zichtbaar houden van de historische kenmerken zijn belangrijke uitgangspunten. Samen met BPD onderzoekt de gemeente hoeveel woningen van welk type gebouwd kunnen worden. Muggenburg-Zuid krijgt een eigen aansluiting op de N245. Hierdoor wordt de wijk dus niet ontsloten via de bestaande wijk Muggenburg. En ook de Bonkelaarsdijk wordt niet gebruikt voor de ontsluiting van de wijk. In het stedenbouwkundige plan wordt ruimte gereserveerd om aan te kunnen sluiten op een (eventuele) toekomstige zuidelijke rondweg. De komende maanden worden gebruikt om de haalbaarheid van het plan verder uit te werken en een bestemmingsplan op te stellen. Ook in het vervolgtraject betrekken wij inwoners en direct belanghebbenden actief bij de totstandkoming van deze woonwijk. Het woonprogramma wordt een mix van woningen en appartementen, zowel sociale woningen als ook betaalbare en middeldure koopwoningen en mogelijk ook huurwoningen. De bestemmingsplanprocedure wordt naar verwachting in de loop van 2022 uitgevoerd. De start van de verkoop van de eerste woningen verwachten wij eind 2022/begin 2023.

April 2022

Met betrekking tot de haalbaarheidsonderzoeken, wordt op dit moment samen met de Provincie onderzocht hoe de aansluiting van de nieuw te bouwen wijk Muggenburg-Zuid op de provinciale weg N245 eruit komt te zien. We verwachten in mei 2022 verder te kunnen werken aan een planning, waaruit duidelijk wordt wanneer we de bewoners bij de woningbouwplannen kunnen betrekken.

Juni 2022

Met de provincie vindt nog onderzoek plaats naar de aansluiting van Muggenburg-Zuid op de provinciale weg N245. Dit wordt gedaan in het kader van het haalbaarheidsonderzoek. Na de vakantieperiode wordt het project weer voortvarend opgepakt. We gaan dan samen met de ontwikkelaar aan de slag met de planning. Hierin wordt het ook duidelijk wanneer we de bewoners bij de woningbouwplannen kunnen betrekken.

Oktober 2022

Sinds het ondertekenen van de intentieovereenkomst in december 2021 werken we samen met gebiedsontwikkelaar BPD aan een plan voor Muggenburg Zuid. Onlangs zijn de onderzoeken afgerond die vanuit de provincie verplicht waren. Deze onderzoeken werden uitgevoerd omdat we de wijk Muggenburg Zuid willen aansluiten op de provinciale weg N245. Naar aanleiding van deze onderzoeken gaan we verder in gesprek met de provincie. We verwachten in 2023 omwonenden bij de bouwplannen te kunnen betrekken.