Bestemmingsplan Muggenburg Zuid

Woonwijk gereed
Ca. 2033
Start bouw eerste fase woningen
2025
Vaststelling bestemmingsplanprocedure en start bouwrijpwerkzaamheden
2024
 • Informatieavond

 • Start bestemmingsplanprocedure, ter inzage legging Ontwerp Bestemmingsplan
Q4 2023
Bestuurlijke overeenkomst met provincie over ontsluiting op de N245
2023
Individuele gesprekken met inwoners Schagen
2022
Gemeente Schagen & BPD| Bouwfonds Gebiedsontwikkeling tekenen Intentieovereenkomst
Dec 2021
Gemeente Schagen heeft akkoord op ontsluiting N245
Q4 2021
Gemeente Schagen publiceert Ontwikkelvisie stad Schagen
Q3 2021
 • Provincie Noord-Holland & gemeente Schagen eerste gesprek m.b.t. ontsluiting N245 & Muggenburg Zuid

 • Omgevingsvisie Schagen gepubliceerd

 • Motie gemeenteraad m.b.t ontsluiting N245
Feb 2021
 • Gemeente Schagen en BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling in overleg met bewoners Breisloot m.b.t. zorgen omwonenden

 • Gemeente Schagen kondigt aan dat er alleen gebouwd mag worden met aansluiting op N245

 • Intentieovereenkomst gemeente Schagen - BPD Ontwikkeling
Q1 2021
 • Motie gemeenteraad m.b.t. ontsluiting Muggenburg Zuid

 • Muggenburg in Verzet reageert op voornemen en spreekt zich uit tegen ontsluiting via huidige Muggenburg en pleit voor ontsluiting via N245

 • Voornemen Muggenburg Zuid te ontsluiten via Bonkelaarsdijk en huidige Muggenburg
Q4 2020
Publicatie gemeente Schagen in krant met vermelding na Nes Noord te willen focussen op Muggenburg Zuid
Q4 2019
Gesprekken met omwonenden
2018
Structuurvisie 2025 vastgesteld door de raad van gemeente Schagen
Q1 2011
Bestemmingsplan geheel Muggenburg vastgesteld (incl. Muggenburg Zuid)
1978