Waar wordt gestart met de bouw? Vanaf welke kant?

Wij zijn voornemens om in de noordoost hoek van het plan te starten met de bouw. Dit heeft te maken met de inrichting van het plan in relatie tot bouwverkeer / ontsluiting en later het scheiden van woonverkeer en bouwverkeer. Daarnaast moet aan de zuidkant van het plan eerst een watertransportleiding worden verlegd.