Verzoek de ontsluitingsweg Muggenburg Zuid door te trekken naar huidige Verzetlaan dus niet afsluiten als alleen calamiteitenweg, worden de wensen van alle bewoners wel gehoord?

Conform de wens van de groep ‘Muggenburg in Verzet’ is deze verbinding alleen als calamiteiten- en voet/fietsverbinding vormgegeven. Als andere bewoners/omwonenden toch anders wensen – en die geluiden bereikten ons tijdens de informatieavond en via het reactieformulier – kan dit uiteraard worden voorzien. Dit zal een gemeentelijk besluit vergen.

Wel een kostbare oplossing, maar is een voetgangers/ fietstunnel die Kakelerpost met Muggenburg Zuid verbindt mogelijk? Zo creëer je verbinding om het wandelnetwerk groot te maken.

Een tunnel onder de N245 door is inderdaad een dure oplossing. De realisatie hiervan valt buiten de financiële mogelijkheden. Binnen Muggenburd-Zuid worden wel veel voetgangersverbindingen aangelegd. Deze worden ook aangesloten op Muggenburg en de Bonkerlaarsdijk zodat aan de oostzijde van de N245 voldoende mogelijkheden voor ommetjes ontstaan. Er zal daarbij worden gekeken hoe goed wordt […]

Maar 1 weg om de wijk uit te kunnen en dan loopt dat weer samen met de drukte van de Zuiderweg. Met de grote toestroom van de verwachte trambaan verwachten wij chaos. Waarom geen ring om het hele plan heen van SB- N248 direct naar N241 zodat het vrachtverkeer uit het centrum gehaald wordt?

Het zal inderdaad drukker op de Zuiderweg worden, maar we stimuleren het gebruik van de fiets door goede fietsverbindingen aan te leggen. Uit onderzoek blijkt dat de Zuiderweg de extra drukte aankan. Een zuidelijke randweg wordt nu nog niet aangelegd, aangezien de Zuiderweg het verkeer nu nog goed aankan. Daarnaast zijn de kosten voor een […]