De gemeente zal het Ontwerp Bestemmingsplan eind 2023 gedurende zes weken ter visie leggen. Dit betekent dat er voor iedereen mogelijkheid is om de plannen te bestuderen en een zienswijze in te dienen bij de gemeente. Daarna zal het Bestemmingsplan, inclusief een notitie met beantwoording van de ingediende zienswijzen, ter vaststelling aan de Gemeenteraad worden aangeboden. Na vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad wordt het plan wederom gepubliceerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *